"By inni mogli żyć ... "

Na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, dwóch policjantów będących ratownikami naszego oddziału otrzymuje

,,Krzyże Zasługi za Działalność”. Jednak  tego rodzaju wydarzenia maja charakter wyjątkowy. W codziennej działalności Oddziału liczy się mozolna praca, polegająca na pełnieniu dyżurów i stałym patrolowaniu przez ratowników zagrożonych rejonów. W zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa na wodach, Oddział od 2002r.  współpracuje z Policją w ramach programu ,,Bezpieczna Woda’’. 27 maja 2002 podpisaliśmy porozumienie o współpracy pomiędzy Policją, a Strażą Pożarna, Wydziałem Zarządzenia Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska RZGW, Urzędem Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, PSR Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna. Umowa ta dotyczy współpracy na rzecz ochrony bezpieczeństwa ludzi, środowiska wodnego oraz utrzymania porządku publicznego na obszarach wodnych Województwa Opolskiego.

 

W przeciągu wielu lat znacząco poprawiła się ilość sprzętu i wyposażenia,  znajdującego się na stanie OR Nysa. Nie ma już większych problemów z wyposażeniem ratowników w drobne akcesoria lub podręczny sprzęt ratunkowy. Oddział posiada na wyposażeniu nowoczesne jednostki motorowodne, sprzęt do łączności bezprzewodowej, aqalungi, profesjonalne apteczki pierwszej pomocy łącznie z automatycznym defibrylatorem.

 

W roku 2008 dochodzi do największej straty dla naszego oddziału. W wyniku pożaru Oddział traci swoja stanice. Pomimo tej tragedii nasz

oddział nie zaprzestał działalności i ratownicy w pomarańczowych i czerwonych koszulkach z godłem WOPR, napisem Ratownik nadal dbają o bezpieczeństwo osób przebywających na wodach naszego Powiatu.

Upór i mozolna praca naszych ratowników doprowadziła do odbudowy stanicy. Dzisiaj cieszymy się z posiadania nowoczesnego ośrodka Wojewódzkiego Centrum Szkolenia Ratownictwa Wodnego. Dalej pełnimy naszą służbę, "by inni mogli żyć".

 

Współorganizujemy i uczestniczymy w:

- Mistrzostwach Świata w Ratownictwie Medycznym

- Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym   

- W 2005 roku drużyna Wopr Nysa zajeła pierwsze miejsce w Eliminacjach do Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym w Sobótce koło Wrocławia.

 

W pamiętnej powodzi tysiąclecia w 1997r  nasi ratownicy jako pierwsi rozpoczęli działania ratownicze na terenie miasta Nysa. Przy pomocy łodzi motorowej ,,Malibu‘’, której załogę stanowili: Andrzej Wiesala, Jarosław Białochławek, Maciej Zachorowski. W obsadzie łodzi policyjnej znajdował się ratownik naszego oddziału Witold Wawszkiewic. Wielu innych ratowników spontanicznie udzielało pomocy podczas tej tragedii. W związku z zaistniałym zagrożeniem powodziowym na terenie Województwa Opolskiego w roku 2000 decyzją Wojewody Opolskiego zostaje powołana Formacja Obrony Cywilnej WOPR której kierownikiem zostaje Zbigniew Bodziony. Sprzęt który trafił do FOC WOPR zostaje rozdzielony na powstałe drużyny. W Nysie ratownicy dysponowali łodzią motorową ŁD-90 z silnikiem Honda 50 KM. Z inicjatywy Jarosława Białochławka, drużyna FOC WOPR Nysa wprowadza do działalności drużynę WOPR. WOPR oprócz szkoleń kierunkowych rozpoczęło kursy specjalistyczne z ratownictwa wysokościowego, a po powstaniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie o kierunku Ratownictwo Medyczne, szkolenia specjalistyczne z udzielania pierwszej pomocy. Wielu ratowników naszego oddziału podniosło swoje kwalifikacje, zdobywając uprawnienia motorowodne, płetwonurka, pierwszej pomocy oraz uzyskało wyższe stopnie ratownicze wielu zostało zawodowymi ratownikami medycznymi.

 

W kontekście rozwoju turystycznego odbyło się wiele spotkań z władzami administracyjnymi powiatu i gmin, poświęconych bezpieczeństwu nad naszymi wodami. Były to spotkania z Starostami Powiatu, Burmistrzami i Wójtami, którzy zawsze żywo interesowali się problematyką zagrożeń występujących nad naszymi wodami.

 

Rok 2002 pokazuje jak ważną rolę spełnia WOPR. Dochodzi do wzrostu wypadków: utonęło na obszarach wodnych 8 osób. Nyscy ratownicy przeprowadzili  27 skutecznych akcji ratunkowych. Spontaniczna ofiarność i zaangażowanie ratowników w niesienie pomocy, wzbudziła powszechny szacunek i została doceniona przez najwyższe czynniki państwowe.

Na wniosek Wojewody Opolskiego pana R. Zembaczyńskiego, trzech naszych ratowników otrzymuje medale ,,Za Ofiarność i Odwagę”:

- Krzysztof Sadowski

- Ryszard Białochławek

- Marek Surma.

W swojej wieloletniej działalności Oddział Rejonowy w Nysie wyszkolił rzeszę doświadczonych ratowników, którzy pełnili dyżury społeczne na terenach wodnych Powiatu Nyskiego oraz pracowali jako zawodowi ratownicy na akwenach strzeżonych oraz kąpieliskach.

Nasi ratownicy wielokrotnie ratowali życie osobom, które znalazły się w zagrożeniu życia przebywając na terenach wodnych i nie tylko. Wielokrotnie udzielali pomocy w zdarzeniach, które zaistniały poza obszarami wodnymi. Odział Rejonowy WOPR w Nysie prowadzi również działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa na wodach poprzez działania szkoleniowe i prewencyjne. Organizuje szkolenia na stopnie ratownicze, motorowodne, nurkowe i medyczne.

                        

W latach 2000 – 2010 następuje szczególny rozkwit Oddziału Rejonowego WOPR w Nysie. Dzięki pozyskanym funduszom zwiększono liczbę ratowników zatrudnionych zawodowo oraz pełniących dyżury społeczne. Ratownicy naszego udziału biorą udział w szeregu zawodów z dziedziny ratownictwa wodnego oraz organizują na terenie J.Nyskiego Mistrzostwa Polski Południowej w Ratownictwie Wodnym na Wodach Otwartych.

Tworzenie wojewódzkiej struktury WOPR na Opolszczyźnie rozpoczęło się w latach 1966 – 1969. I Zjazd Wojewódzki WOPR w Opolu odbył się w dniu 26 marca 1969 r. Jednak Zarząd ten nie przejawiał żadnej aktywności, nie opracował statutu i nie dopełnił obowiązku rejestracji stowarzyszenia.

Wówczas Józef Makara, jako członek Zarządu, pojechał z interwencją do Zarządu Głównego w Warszawie. Po jego interwencji do Opola przyjechali przedstawiciele Zarządu Głównego. 28 maja 1971 r. został zorganizowany Nadzwyczajny Zjazd WOPR w Opolu, na którym wybrano nowy Zarząd z Janem Szorcem na czele. Prezes Jan Szorc 10 czerwca 1972 r. doprowadził do rejestracji stowarzyszenia pod nazwą Wojewódzkie WOPR w Opolu. Wiceprezesami wybrani zostali Zygmunt Zamłyski, Ferdynand Ostrowski, sekretarzem Zyglinda Niestrój, skarbnikiem Stanisław Kubler z PZU w Opolu.

 

Parę dat:

- data powstania Wopr Woj. Opolskiego 1969 r.

- data rejestracji Wopr Opolskiego 1972 r.

- ilość członków: 51 osób

- pierwsza siedziba: Opole ul. Damrota 6

- pierwszy prezes: Jan Szorc

 

W międzyczasie została utworzona terenowa jednostka WOPR Województwa Opolskiego w  Nysie z siedziba w Paczkowie i Stanicą WOPR w Ściborzu. Terenem działania jest J.Otmuchowskie. Pierwszym Prezesem  WOPR NYSA został Józef Makara. Po oddaniu do użytkowania Jeziora Nyskiego nastąpiło rozdzielenie Oddziału Rejonowego WOPR W Nysie na dwie jednostki terenowe, działające na terenie zbiorników w Nysie i Otmuchowie. W Nysie Prezesem został Kazimierz Stocki. W Paczkowie Prezesem został Zbigniew Bodziony.

 

Odział Rejonowy w Nysie prowadzi działalność na terenie naszego zbiornika do dnia dzisiejszego natomiast oddział WOPR w Paczkowie został rozwiązany  w roku 1986 w związku z 6 letnim remontem tegoż jeziora.

 

Prezesi  WOPR Odział Rejonowy  Nysie

- Roman Niewiadomski

- Zygmunt Kloryga

- Zbigniew Wawrzkiewicz

- Bogdan Sadowski

- Obecny Prezes Jarosław Białochławek

Początki działalności WOPR na Opolszczyźnie sięgają lata 1963 – 1967, kiedy to powołano pierwsze drużyny na terenie Powiatu Nyskiego. Cały Nyski WOPR tworzyło wówczas kilka osób, a wśród nich: Jerzy Marków, Józef i Danuta Makarowie, Robert Wołoszyn, Jerzy Mazurkiewicz, Henryk Micior, Jerzy Gasecki, Jerzy Zwardoń, Józef Misztak, Stanisław Zahorowski, Daniela Zahorowska, Stanisław Rogulski. Pierwszą bazą ratowników WOPR był Ośrodek ,,OLIMPIA ‘’ na Jeziorze Otmuchowskim. W tym czasie organizowano konkurs na najlepszą drużynę WOPR w kraju. Konkurs nosił nazwę „Ratujmy tonących”. W konkursie wystartowała drużyna WOPR ORMO pod kierownictwem Józefa Makary. Zdobyła pierwsze miejsce w kraju. Ten sukces powtarza jeszcze w roku 1968 i w 1971 roku. Drużyna  wygrała nagrodę w postaci ratunkowej łodzi motorowej, ufundowanej przez Komendanta Głównego MO.

Początki działalności WOPR na Opolszczyźnie sięgają lata 1963 – 1967, kiedy to powołano pierwsze drużyny na terenie Powiatu Nyskiego. Cały Nyski WOPR tworzyło wówczas kilka osób, a wśród nich: Jerzy Marków, Józef i Danuta Makarowie, Robert Wołoszyn, Jerzy Mazurkiewicz, Henryk Micior, Jerzy Gasecki, Jerzy Zwardoń, Józef Misztak, Stanisław Zahorowski, Daniela Zahorowska, Stanisław Rogulski. Pierwszą bazą ratowników WOPR był Ośrodek ,,OLIMPIA ‘’ na Jeziorze Otmuchowskim. W tym czasie organizowano konkurs na najlepszą drużynę WOPR w kraju. Konkurs nosił nazwę „Ratujmy tonących”. W konkursie wystartowała drużyna WOPR ORMO pod kierownictwem Józefa Makary. Zdobyła pierwsze miejsce w kraju. Ten sukces powtarza jeszcze w roku 1968 i w 1971 roku. Drużyna  wygrała nagrodę w postaci ratunkowej łodzi motorowej, ufundowanej przez Komendanta Głównego MO.

 

 

Tworzenie wojewódzkiej struktury WOPR na Opolszczyźnie rozpoczęło się w latach 1966 – 1969. I Zjazd Wojewódzki WOPR w Opolu odbył się w dniu 26 marca 1969 r. Jednak Zarząd ten nie przejawiał żadnej aktywności, nie opracował statutu i nie dopełnił obowiązku rejestracji stowarzyszenia.

Wówczas Józef Makara, jako członek Zarządu, pojechał z interwencją do Zarządu Głównego w Warszawie. Po jego interwencji do Opola przyjechali przedstawiciele Zarządu Głównego. 28 maja 1971 r. został zorganizowany Nadzwyczajny Zjazd WOPR w Opolu, na którym wybrano nowy Zarząd z Janem Szorcem na czele. Prezes Jan Szorc 10 czerwca 1972 r. doprowadził do rejestracji stowarzyszenia pod nazwą Wojewódzkie WOPR w Opolu. Wiceprezesami wybrani zostali Zygmunt Zamłyski, Ferdynand Ostrowski, sekretarzem Zyglinda Niestrój, skarbnikiem Stanisław Kubler z PZU w Opolu.

 

Parę dat:

- data powstania Wopr Woj. Opolskiego 1969 r.

- data rejestracji Wopr Opolskiego 1972 r.

- ilość członków: 51 osób

- pierwsza siedziba: Opole ul. Damrota 6

- pierwszy prezes: Jan Szorc

 

W międzyczasie została utworzona terenowa jednostka WOPR Województwa Opolskiego w  Nysie z siedziba w Paczkowie i Stanicą WOPR w Ściborzu. Terenem działania jest J.Otmuchowskie. Pierwszym Prezesem  WOPR NYSA został Józef Makara. Po oddaniu do użytkowania Jeziora Nyskiego nastąpiło rozdzielenie Oddziału Rejonowego WOPR W Nysie na dwie jednostki terenowe, działające na terenie zbiorników w Nysie i Otmuchowie. W Nysie Prezesem został Kazimierz Stocki. W Paczkowie Prezesem został Zbigniew Bodziony.

 

Odział Rejonowy w Nysie prowadzi działalność na terenie naszego zbiornika do dnia dzisiejszego natomiast oddział WOPR w Paczkowie został rozwiązany  w roku 1986 w związku z 6 letnim remontem tegoż jeziora.

 

Prezesi  WOPR Odział Rejonowy  Nysie

- Roman Niewiadomski

- Zygmunt Kloryga

- Zbigniew Wawrzkiewicz

- Bogdan Sadowski

- Obecny Prezes Jarosław Białochławek

 

 

W swojej wieloletniej działalności Oddział Rejonowy w Nysie wyszkolił rzeszę doświadczonych ratowników, którzy pełnili dyżury społeczne na terenach wodnych Powiatu Nyskiego oraz pracowali jako zawodowi ratownicy na akwenach strzeżonych oraz kąpieliskach.

Nasi ratownicy wielokrotnie ratowali życie osobom, które znalazły się w zagrożeniu życia przebywając na terenach wodnych i nie tylko. Wielokrotnie udzielali pomocy w zdarzeniach, które zaistniały poza obszarami wodnymi. Odział Rejonowy WOPR w Nysie prowadzi również działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa na wodach poprzez działania szkoleniowe i prewencyjne. Organizuje szkolenia na stopnie ratownicze, motorowodne, nurkowe i medyczne.

                        

W latach 2000 – 2010 następuje szczególny rozkwit Oddziału Rejonowego WOPR w Nysie. Dzięki pozyskanym funduszom zwiększono liczbę ratowników zatrudnionych zawodowo oraz pełniących dyżury społeczne. Ratownicy naszego udziału biorą udział w szeregu zawodów z dziedziny ratownictwa wodnego oraz organizują na terenie J.Nyskiego Mistrzostwa Polski Południowej w Ratownictwie Wodnym na Wodach Otwartych.

 

 

Współorganizujemy i uczestniczymy w:

- Mistrzostwach Świata w Ratownictwie Medycznym

- Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym   

- W 2005 roku drużyna Wopr Nysa zajeła pierwsze miejsce w Eliminacjach do Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym w Sobótce koło Wrocławia.

 

W pamiętnej powodzi tysiąclecia w 1997r  nasi ratownicy jako pierwsi rozpoczęli działania ratownicze na terenie miasta Nysa. Przy pomocy łodzi motorowej ,,Malibu‘’, której załogę stanowili: Andrzej Wiesala, Jarosław Białochławek, Maciej Zachorowski. W obsadzie łodzi policyjnej znajdował się ratownik naszego oddziału Witold Wawszkiewic. Wielu innych ratowników spontanicznie udzielało pomocy podczas tej tragedii. W związku z zaistniałym zagrożeniem powodziowym na terenie Województwa Opolskiego w roku 2000 decyzją Wojewody Opolskiego zostaje powołana Formacja Obrony Cywilnej WOPR której kierownikiem zostaje Zbigniew Bodziony. Sprzęt który trafił do FOC WOPR zostaje rozdzielony na powstałe drużyny. W Nysie ratownicy dysponowali łodzią motorową ŁD-90 z silnikiem Honda 50 KM. Z inicjatywy Jarosława Białochławka, drużyna FOC WOPR Nysa wprowadza do działalności drużynę WOPR. WOPR oprócz szkoleń kierunkowych rozpoczęło kursy specjalistyczne z ratownictwa wysokościowego, a po powstaniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie o kierunku Ratownictwo Medyczne, szkolenia specjalistyczne z udzielania pierwszej pomocy. Wielu ratowników naszego oddziału podniosło swoje kwalifikacje, zdobywając uprawnienia motorowodne, płetwonurka, pierwszej pomocy oraz uzyskało wyższe stopnie ratownicze wielu zostało zawodowymi ratownikami medycznymi.

 

W kontekście rozwoju turystycznego odbyło się wiele spotkań z władzami administracyjnymi powiatu i gmin, poświęconych bezpieczeństwu nad naszymi wodami. Były to spotkania z Starostami Powiatu, Burmistrzami i Wójtami, którzy zawsze żywo interesowali się problematyką zagrożeń występujących nad naszymi wodami.

 

Rok 2002 pokazuje jak ważną rolę spełnia WOPR. Dochodzi do wzrostu wypadków: utonęło na obszarach wodnych 8 osób. Nyscy ratownicy przeprowadzili  27 skutecznych akcji ratunkowych. Spontaniczna ofiarność i zaangażowanie ratowników w niesienie pomocy, wzbudziła powszechny szacunek i została doceniona przez najwyższe czynniki państwowe.

Na wniosek Wojewody Opolskiego pana R. Zembaczyńskiego, trzech naszych ratowników otrzymuje medale ,,Za Ofiarność i Odwagę”:

- Krzysztof Sadowski

- Ryszard Białochławek

- Marek Surma.

 

 

Na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, dwóch policjantów będących ratownikami naszego oddziału otrzymuje

,,Krzyże Zasługi za Działalność”. Jednak  tego rodzaju wydarzenia maja charakter wyjątkowy. W codziennej działalności Oddziału liczy się mozolna praca, polegająca na pełnieniu dyżurów i stałym patrolowaniu przez ratowników zagrożonych rejonów. W zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa na wodach, Oddział od 2002r.  współpracuje z Policją w ramach programu ,,Bezpieczna Woda’’. 27 maja 2002 podpisaliśmy porozumienie o współpracy pomiędzy Policją, a Strażą Pożarna, Wydziałem Zarządzenia Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska RZGW, Urzędem Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, PSR Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna. Umowa ta dotyczy współpracy na rzecz ochrony bezpieczeństwa ludzi, środowiska wodnego oraz utrzymania porządku publicznego na obszarach wodnych Województwa Opolskiego.

 

W przeciągu wielu lat znacząco poprawiła się ilość sprzętu i wyposażenia,  znajdującego się na stanie OR Nysa. Nie ma już większych problemów z wyposażeniem ratowników w drobne akcesoria lub podręczny sprzęt ratunkowy. Oddział posiada na wyposażeniu nowoczesne jednostki motorowodne, sprzęt do łączności bezprzewodowej, aqalungi, profesjonalne apteczki pierwszej pomocy łącznie z automatycznym defibrylatorem.

 

W roku 2008 dochodzi do największej straty dla naszego oddziału. W wyniku pożaru Oddział traci swoja stanice. Pomimo tej tragedii nasz

oddział nie zaprzestał działalności i ratownicy w pomarańczowych i czerwonych koszulkach z godłem WOPR, napisem Ratownik nadal dbają o bezpieczeństwo osób przebywających na wodach naszego Powiatu.

Upór i mozolna praca naszych ratowników doprowadziła do odbudowy stanicy. Dzisiaj cieszymy się z posiadania nowoczesnego ośrodka Wojewódzkiego Centrum Szkolenia Ratownictwa Wodnego. Dalej pełnimy naszą służbę, "by inni mogli żyć".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE NYSA

Historia WOPR Nysa

Ogłoszenia


Świadczymy usługi z zakresu szkoleń, zabezpieczenia imprez, a także obsługi serwisowej łodzi.

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego, Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, szkolenia na patent Sternika Motorowodnego, licencje na holowanie i inne.

Cumowanie i kotwiczenie

Zabezpieczenie imprez

We współpracy z naszymi partnerami świadczymy usługi z zakresu zabezpieczenia imprez prowadzonych na wodzie i lądzie.

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Nysie

ul. Orzechowa 1, Skorochów

48-300 Nysa

(48) 508 438 230

biuro@wopr-nysa.pl

Nr konta WOPR Nysa

mBank:
76 1140 2004 0000 3902 7904 6699


Obserwuj nas

Godziny otwarcia biura:

W każdy piątek od 10.00 do 12.00